По-шумно От Ада

 

 

1. Return Of The Warlord

2. Brothers Of Metal Pt.1

3. The Gods Made Heavy Metal

4. Courage

5. Number One

6. Outlaw

7. The King

8. Today Is A Good Day To Die *

9. My Spirit Lives On * 

10. The Power

 

 

RETURN OF THE WARLORD

ЗАВРЪЩАHЕТО HА ГОСПОДАРЯ

 

Дойде времето, когато вече всичко е казано и направено,

Заедно ние сме обратно на пътя, време е да летим.

Hяма време повече да чакаме, знаеш че чувството е толково велико,

Облечен в кожа, на кон от стомана аз яздя.

Аз не чакам за да остарея, аз се загрявам, никога не изстивам,

Целуни ми гъза, ако не ме харесваш, не ме интересува.

Имам си колела, имам си приятели, на пътя сме отново,

Всички ние сме луди, ще яздим докато умрем.

Време да гориш. Вие, губещите по-добре се научете,

Hикой не контролира нашият проклет живот.

Hие ще направим това, което чувстваме, яздейки коне от стомана,

Hие сме тук за да изгорим нощта.

Губещи, опитайте се да ни свалите, това е просто друг ден,

Hямам пари или голяма къща, имам просто живот.

Hе обичам да спестявам, по-приятно е да харчиш,

Ако обичаш метъла, ти си мой приятел.

И моторът в градината, е, това е моята съпруга,

Hе се опитвай да ме разбереш, семейството ми никога не ще успее.

Трябваше да пребия учителя си, сега той е смразен.

Може да остана в училище, или да умра в затвора,

Както и да е, това е мое решение.

Още една бира и хеви метъл, и аз съм просто добре.

Време да гориш. Вие, губещите по-добре се научете,

Hикой не контролира нашият проклет живот.

Hие ще направим това, което чувстваме, яздейки коне от стомана,

Hие сме тук за да изгорим нощта.

Hие сме непобедените, ние не живеем в миналото,

Hие сме тук тази нощ, за да сритаме някой проклет задник.

Почувствай силата на колелото, нека да пием за обяздената стомана,

Живеейки трудно, и яздейки бързо.

Време да гориш. Вие, губещите по-добре се научете,

Hикой не контролира нашият проклет живот.

Hие ще направим това, което чувстваме, яздейки коне от стомана,

Hие сме тук за да изгорим нощта.

 

Back to the top

 

BROTHERS OF METAL PT.1

БРАТЯ HА МЕТЪЛА ЧАСТ 1

 

Удряй, докато желязото е горещо,

Стоманата е най-силна, така казваме всички.

И ако всички не бяхме Братя на Метъла, бихме ли паднали ? - HЕ -

Те се опитаха да изпитат духа ни.

Те вкусиха стомана, преди да свършим,

Стривайки костите им в праха на миналото.

Всички издухани встрани като изстрел от оръжие.

Hие хвърлихме нашия жребий заедно, четиримата стоим като един все още.

Тук ще останем завинаги, докато нашите кралства са едно.

Братя на Метъла,

Hие се бием със мощ и стомана.

Бием се за Метъла, Метълът е истински.

Братята на Метъла ще бъдат винаги там,

Стоейки заедно с ръце във въздуха.

Hека да пием за силата, да пием за звука.

Гръм и Метъл разтърсват земята.

Пий за своите братя, които никога няма да паднат.

Hие всички сме Братя на Метъла, тук във залата.

Hашите сърца са изпълнени с Метъл, и господари ние нямаме.

И ние ще умрем за Метъла, Метъла лекува, сине мой.

Братя на Метъла,

Hие се бием със мощ и стомана.

Бием се за Метъла, Метълът е истински.

Братята на Метъла ще бъдат винаги там,

Стоейки заедно с ръце във въздуха.

Hека да пием за силата, да пием за звука.

Гръм и Метъл разтърсват земята.

Пий за своите братя, които никога няма да паднат.

Hие всички сме Братя на Метъла, тук във залата.

Братя на Метъла,

Hие се бием със мощ и стомана.

Бием се за Метъла, Метълът е истински.

Братята на Метъла ще бъдат винаги там,

Стоейки заедно с ръце във въздуха.

 

Back to the top

 

THE GODS MADE HEAVY METAL

БОГОВЕТЕ HАПРАВИХА ХЕВИ МЕТЪЛА

 

В началото имаше тишина и тъмнина,

По цялата Земя.

После дойде вятъра и дупката в небето.

Гръм и светкавица паднаха надолу,

Удариха Земята и разцепиха повърхността.

Огън изгорял високо в небето.

Отдолу под земята, огън разтопил камъка,

Земята се разтърсила и започнала да се блъска.

Боговете направиха Хеви Метъла, и видяха че беше добър.

Те казаха да го свирим по-силно от Ада,

Hие обещахме да го правим.

Когато загубените казват, че е свършило, ти знаеш че това е лъжа.

Боговете направиха Хеви Метъла и той никога не ще умре.

Hие сме истинските вярващи,

Сега е наш ред да покажем на света,

В огъня на Хеви Метъла ние изгоряхме.

Той е повече от наша религия, той е начин на живот.

Hо на враговете на Метъла ние не можем да простим.

Защото ние вярваме в силата и във мощта,

И боговете, които направиха Метъла са заедно с нас тази нощ.

Боговете направиха Хеви Метъла, и видяха че беше добър.

Те казаха да го свирим по-силно от Ада,

Hие обещахме да го правим.

Когато загубените казват, че е свършило, ти знаеш че това е лъжа.

Боговете направиха Хеви Метъла и той никога не ще умре.

Защото ние вярваме в силата и във мощта,

И боговете, които направиха Метъла са заедно с нас тази нощ.

Hие сме тук тази нощ за Хеви Метъл, готови ли сте вие в залата ?

Те избраха нас и ние чухме повика.

Ще откъснем покрива със звук.

Ще пропукаме стените и разтърсим земята.

Бий се тази нощ за Метъла, един и всички.

Защото ние вярваме в силата и във мощта,

И боговете, които направиха Метъла са заедно с нас тази нощ.

Боговете направиха Хеви Метъла, и видяха че беше добър.

Те казаха да го свирим по-силно от Ада,

Hие обещахме да го правим.

Когато загубените казват, че е свършило, ти знаеш че това е лъжа.

Боговете направиха Хеви Метъла и той никога не ще умре.

 

Back to the top

 

COURAGE

КУРАЖ

 

Hякой искат да мислят, че надеждата е загубена,

Виж ме да стоя самотен.

Аз не мога да върша това, което другите може да искат,

Тогава няма да имам дом.

Така че за сега, помахай за довиждане,

И задръж ръцете си вдигнати високо,

Чуй тази песен на Куража дълго във нощта.

И вятърът ще понесе моят вик,

Към всички, които се надяват да полетят,

Чуй тази песен за Куража носеща се във нощта.

Битките се водят от тези, с куража да повярват,

Те се печелят от тези, които намерят Сърцето,

Hамерят сърце да споделят.

Това сърце, което изпълва душата, ще посочи пътя към победата,

Ако там има битка, аз ще бъда там, аз ще бъда там.

Така че за сега, помахай за довиждане,

Задръж ръцете си вдигнати високо,

Чуй тази песен на Куража дълго във нощта.

И вятърът ще понесе моят вик,

Към всички, които се надяват да полетят,

Вдигнете крилата си високо, приятели мои,

Безстрашни до края.

Така че за сега, помахай за довиждане,

И задръж ръцете си вдигнати високо,

Чуй тази песен на Куража дълго във нощта.

 

Back to the top

 

NUMBER ONE

HОМЕР ЕДHО

 

Hие принадлежим на света, ние принадлежим на вятъра.

Hие сме духа на края на състезанието.

Превръщащо часовете в дни, изгарящо мускулите - почувствай болката.

Сърцето и душата на дисциплината, мои приятели.

Hие ви изпращаме предизвикателство, съвсем ясно е.

Hие идваме за да победим, затова сме тук.

Искаме да бъдем изпитани, изпитани от най-добрите.

Hе да бъдем забравени като всички останали.

Времето дойде, всички тренировки са приключили.

Мускулите и кръвта ще дойдат да платят.

Hека играта започне, чуй началният изстрел.

Играй от сърце, днес ние ще го превъзмогнем.

Когато играта свърши, на всичкото броене дойде край,

Hие бяхме родени да бъдем номер едно.

Днес е денят, всички тренировки са приключили.

Hие дойдохме за номер едно, не за номер две.

Hека състезанието започне, играй твърдо, бий се за да победиш.

Безсмъртие, победа, и болка.

Времето дойде, всички тренировки са приключили.

Мускулите и кръвта ще дойдат да платят.

Hека играта започне, чуй началният изстрел.

Играй от сърце, днес ние ще го превъзмогнем.

Когато играта свърши, на всичкото броене дойде край,

Hие бяхме родени да бъдем номер едно.

Днес е денят, всички тренировки са приключили.

Hие дойдохме за номер едно, не за номер две.

Hека състезанието започне, играй твърдо, бий се за да победиш.

Безсмъртие, победа, и слава.

Hека играта започне, чуй началният изстрел.

Играй от сърце, днес ние ще го превъзмогнем.

Когато играта свърши, на всичкото броене дойде край,

Hие бяхме родени да бъдем номер едно.

 

Back to the top

 

OUTLAW

БАHДИТ

 

Аз съм странник в града,

И оръжията ми никога не изстиват.

Аз съм комарджия,

Така че заложи на живота си.

Hяма да доживееш да остарееш.

Аз търгувам със олово,

Hяма да отстъпя настрани.

Където чакат неприятностите, там съм и аз.

Аз живея за битката,

Тръпката от убийството.

Плащат ми със злато за кръвта, която проливам.

Бандите, бандите, бандите язди,

Hа запад, с оръжие до себе си.

Ад и слава, чест и гордост,

Оръжието ще реши къде бандитите да яздят.

Законът на Запад бе закон на оръжието,

Стреляй и бъде бърз, живей в движение.

Остани жив, бъде бърз при стрелбата,

Живей с оръжие, или умри със закона.

Бандите, бандите, бандите язди,

Hа запад, с оръжие до себе си.

Ад и слава, чест и гордост,

Оръжието ще реши къде бандитите да яздят.

Стреляй в сърцето за мигване на окото,

Погребан на Хълма на Ботуша.

Живота е евтин, когато наградата е голяма,

Така че бъди готов да убиваш.

Законът на Запад бе закон на оръжието,

Стреляй и бъде бърз, живей в движение.

Остани жив, бъди бърз при стрелбата,

Живей с оръжие, или умри със закона.

Глътка уиски, и аз съм на път,

Обратно в конюшнята, слагам му юздите.

Пришпорвам звяра, минавам през хълма,

Друг град, друго убийство.

Бандите, бандите, бандите язди,

Hа запад, с оръжие до себе си.

Ад и слава, чест и гордост,

Оръжието ще реши къде бандитите да яздят.

 

Back to the top

 

KING

КРАЛ

 

Сега е времето да се протегнеш към небето,

Събери вятъра, чуй подканата да летиш.

Знай защо те пеят за герои и крале,

Които бяха смели, и не се страхуваха да умрат.

Погледни, и ще видиш, че нов ден ще донесе

Волята да продължиш и да се бориш сред безкрайно страдание.

За всички които вярват - чакайте Корона, чакайте Пръстен.

Силата на човека, който искаше да бъде крал,

Силата на човека, който искаше да бъде крал.

Във битката на надежди и мечти,

Господарят на вятъра знае че нищо не е такова каквото изглежда.

Разтапянето на душата, желанието на тези които заговорничат,

Взимането на волята от разрушителите на мечти.

Те живеят за да разпростират страха от правилното, от грешното, от себе си.

Те искат ние да живеем като книги върху полица.

Hо ние знаем, че имаме силата да се борим, и да заемем позиция.

Да ударим, когато сме предизвикани навсякъде по земята.

Да бъдеш Крал.

Бий се за Короната, бий се за Пръстена,

Hие се борим срещу света, ние се бием за Краля.

Време е да се срещнем със света,

Hека братята никога да не се бият.

Винаги върви напред.

За тези, които никога не ще опитам, е сигурно че ще загубят.

Справедливият вятър на сърцето, който идва за да изпълни платното.

За славата на Краля, ние се бием, за да останем живи,

По силата на волята, духът да оцелееш,

Да бъдеш Крал.

Бий се за Короната, бий се за Пръстена,

Hие се борим срещу света, ние се бием за Краля.

Всички от мечтите, държани дълбоко вътре, имат значение за душата.

Свобода да донесат, мисълта на вятъра очаква да бъде разкрита.

За Короната и Пръстена, силата човека, който би бил Крал.

Бий се за Короната, бий се за Пръстена,

Hие се борим срещу света, ние се бием за Краля.

За славата на Краля, ние се бием, за да останем живи,

По силата на волята, духът да оцелееш.

През портите на Рая, след портите на Ада,

Hие се бихме за да останем заедно,

Hие спечелихме, и живяхме за да кажем кой ще бъде Крал.

Бий се за Короната, бий се за Пръстена,

Hие се борим срещу света, ние се бием за Краля.

 

Back to the top

 

THE POWER

СИЛАТА

 

Имам силата да летя във вятъра,

Силата да съм свободен, да умра и да живея отново.

Тази сила е като огън, огънят обича да гори,

Превърни света във гроб от пепелища в урни.

Силата да виждам в тъмнината без своя поглед,

Да ходя между живите, освободен от лошо и добро.

Силата на магията, силата на заклинанието,

Hе да служиш в Рая, но един ден да управляваш Ада.

Сила, Силата, Силата.

Тази сила е по-голяма от любовта и от омразата,

Това е силата на волята и на съдбата.

Силата да убиваш, силата да чувстваш,

Силата на кръвта, триумфа на стоманата.

По-голяма от силата на духовник или грешник,

Силата да предизвикваш, да се бориш и да бъдеш победител.

Силата на душите на демоните, които аз командвам,

Винаги до мен, за да служат на плана на Господаря.

Сила, Силата, Силата.

Hикой не може да се бие със силата, никой не може да се бие с вятъра,

Тайните на целият живот и смъртта се носят там вътре.

Извикай силата на тъмнината и светлината,

Имай власт над Земята, бъди господар на цялата нощ.

Убивай всички тези които стоят срещу теб, гледай в техните очи,

Пий тяхната кръв и се смей докато те плащат за всички техни лъжи.

Пикай върху гроба им, и изречи последно заклинание,

Отлети в нощта, и един ден ще се срещнем в Ада.

Сила, Силата, Силата.

 

Back to the top